Logeren

De stap maken naar het zelfstandig wonen is voor de doelgroep van Stichting Droom je Thuis erg groot. Mede om deze reden is eind 2012 gestart met het één keer in de maand logeren.  Alle toekomstige bewoners doen daar aan mee. De kosten van het logeren wordt geheel betaald uit PGB-bijdragen van de logerende kinderen. De Stichting faciliteert, maar bekostigt niet. Kortom het logeren is de opmaat naar het zelfstandig wonen van de jongvolwassenen in de nabije toekomst.

Tijdens de logeerweekenden worden de kinderen begeleid door een enthousiaste groep vrijwilligers, waarmee zij hele leuke dingen doen. Zo zijn zij bijvoorbeeld naar het Museon, Sea Life Scheveningen, de bioscoop en een speciale disco geweest! Daarnaast doen zij ook veel op en rondom het vakantiepark, zoals lekker uitwaaien op het strand, spelletjes en samen koken en eten.

De ouders zijn nauw betrokken bij het de organisatie van de logeerweekenden en houden de regie in handen. De ouders leren samenwerken en gezamenlijk beslissingen te nemen, wat van belang is voor het uiteindelijke doel: het opzetten van het woonhuis.

De logeerweekenden worden begeleid door ons team van professionals. De selectie van het personeel geschiedt door een afvaardiging van ouders en/of het bestuur. Het merendeel van de werknemers is werkzaam in de zorgsector of heeft daarmee een grote affiniteit. De cao voor verpleeg- verzorgingstehuizen Thuiszorg (VVT) wordt toegepast.

In het voorjaar van 2023 gaan de toekomstige bewoners hun appartementen betrekken en begint voor hen een nieuwe fase in hun leven. Om de overgang van wonen naar logeren niet te abrupt te laten verlopen is in oktober 2022 voor het laatst een logeerweekend georganiseerd. Dat weekend is feestelijk afgesloten.