Doelgroep

De bewoners van het D.J.T. Huis zijn jongvolwassenen met een (meervoudige) beperking. De bewoners zullen een indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) hebben, waarbij één van de volgende zorgprofielen van toepassing zal zijn:

– VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (5VG)

– VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (8VG)

De bewoners hebben 24 uur per dag zorg nodig. Dit houdt in dat er overdag altijd zorg en begeleiding nodig is en in de nacht een slaapdienst aanwezig moet zijn. De bewoners hebben zorg nodig bij hun ADL (wassen, aankleden, verzorging en huishoudelijke taken). Ook hebben zij begeleiding nodig bij het reguleren van hun gedrag, om structuur te creëren en om te gaan met situaties. Daarnaast hebben de bewoners ondersteuning nodig bij het aangaan en onderhouden van sociale contacten en bij het uitvoeren van een nuttige tijdsbesteding. De samenstelling van de bewoners zal gemengd zijn, zowel qua beperking, geslacht, functioneringsniveau, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, afkomst of huidskleur. Hun nieuwe thuis is een veilige basis, waarin de begeleiding zorg, structuur en aandacht geeft. Dit gaat niet ten koste van hun individualiteit en privacy. Door samenwerking met een zorginstelling kan een kleinschalig team van zorgprofessionals onze bewoners bieden wat zij nodig hebben. De begeleiding weten wat er speelt bij de bewoners en naast ondersteuning, waar nodig, wordt ook de ontwikkeling en zelfredzaamheid van de bewoners gestimuleerd.