Wonen

Het doel van de Stichting Droom je Thuis is een veilig, warm thuis bieden aan 12 mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De ouders, familie en/of wettelijk vertegenwoordigers en een vast team van hulpverleners werken samen om de bewoners passende zorg en begeleiding te geven, zodat de bewoners zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden met behoud van hun eigen identiteit. De zorg en begeleiding wordt aangepast aan de behoeften van het individu. Op grond van de uiteenlopende behoefte is er voor gekozen dat iedere bewoner zelfstandig de dagbesteding regelt. De bewoners volgen doordeweeks overdag dus een externe dagbesteding.

De locatie voor het wooninitiatief is Naaldwijk (gemeente Westland) aan de Zuidbrug 2-24. Het huis bestaat uit 12 appartementen. Een eigen appartement met badkamer, slaapkamer en keukentje met een oppervlakte van ongeveer 40 m². Er zijn 2 gemeenschappelijke woonkamers, een gemeenschappelijke keuken en 1 kantoor annex slaapwachtruimte. Voorts is het huis voorzien van een wasruimte en een ruimte die geschikt is voor het stallen en opladen van veelal elektrische vervoermiddelen.

De woonvorm voorziet in de permanente woonbehoefte, die geschikt is om de nodige 24-uurs zorg en begeleiding te kunnen bieden. Een veilige woonvorm, waarbij de bewoners zo normaal mogelijk kunnen leven. Het huis biedt naast deze stabiele basis, ook de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen op de leefgebieden werken/dagbesteding, het leggen en onderhouden van sociale contacten en gelegenheid tot ontspanning, zonder het gevoel van zelfstandigheid en zelfbeschikking van de bewoners aan te tasten. De bewoners worden dus verzorgd en ondersteund waar nodig, maar ze hebben zeker ook privacy. Ze kunnen zich terugtrekken in hun eigen appartement en kunnen hier uiteraard bezoek ontvangen.

De bouw van het wooninitiatief is door een particulier initiatief, dat genoegen neemt met een sociaal rendement, gerealiseerd. De Stichting huurt het gebouw. De bouwkosten zijn voor rekening van het particuliere initiatief. Voor de inrichtingskosten van de algemene ruimtes zijn sponsoren  gezocht. De bewoners betalen de huur van hun appartement en de andere vaste lasten vanuit hun Wajong-uitkering. De zorg- en begeleidingskosten worden betaald uit hun persoonsgebonden budget.

Zo wordt het wonen financieel gescheiden van de zorg en begeleiding. Het scheiden van deze twee componenten geeft meer mogelijkheden. Bijkomende voordelen zijn bijvoorbeeld de vrijheid om bij ontevredenheid over de zorg over te kunnen gaan naar een andere zorgaanbieder. Meer mogelijkheid tot zorg op maat, wat de kwaliteit van de zorg ten goede zal komen.

De bewoners worden ondersteund in hun kwaliteit van leven. Het streven is een zo goed mogelijke gezondheid, het mogen maken van keuzes, een waardevol sociaal netwerk, en de eigen talenten kunnen inzetten. Daarnaast hebben de bewoners recht op hun privacy.