Wonen

Het doel van de Stichting Droom je Thuis een veilig, warm thuis bieden aan 12 mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De ouders, familie en/of wettelijk vertegenwoordigers en een vast team van hulpverleners werken samen om de bewoners passende zorg en begeleiding te geven, zodat de bewoners zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden met behoud van hun eigen identiteit. De zorg en begeleiding wordt aangepast aan de behoeftes van het individu. Op grond van de uiteenlopende behoefte is er voor gekozen dat iedere bewoner zelfstandig de dagbesteding regelt. De bewoners volgen doordeweeks overdag dus een externe dagbesteding.

De locatie voor het wooninitiatief wordt Naaldwijk (gemeente Westland) en wordt gevestigd tussen de Secretaris Verhoeffweg en het Zuideinde, nabij de Naaldwijkse vaart. Het huis zal bestaan uit 12 appartementen. Een eigen appartement voor elke bewoner, 2 gemeenschappelijke woonkamers en 1 kantoor annex slaapwachtruimte. Voorts dient het huis te voorzien in een ruimte waar de was kan worden gedraaid en een ruimte die geschikt is voor het stallen en opladen van veelal elektrische vervoermiddelen.

De woonvorm voorziet in de permanente woonbehoefte, die geschikt is om de nodige 24-uurs zorg en begeleiding te kunnen bieden. Een veilige woonvorm, waarbij de bewoners zo normaal mogelijk kunnen leven. Het huis biedt naast deze stabiele basis, ook de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen op de leefgebieden werken/dagbesteding, het leggen en onderhouden van sociale contacten en gelegenheid tot ontspanning, zonder het gevoel van zelfstandigheid en zelfbeschikking van de bewoners aan te tasten. De bewoners worden dus verzorgd en ondersteund waar nodig, maar de bewoners hebben zeker ook privacy. Het is belangrijk dat de bewoners zich op hun eigen appartement terug kunnen trekken en zij hier bezoek kunnen ontvangen.

De bouw van het wooninitiatief wordt door een particulier initiatief, dat genoegen neemt met een sociaal rendement, gerealiseerd. De Stichting zal het gebouw gaan huren. De bouwkosten zijn voor rekening van het particuliere initiatief. Voor de inrichtingskosten van de algemene ruimtes zullen sponsoren worden gezocht. De bewoners zullen de huur van hun appartement en de andere vaste lasten betalen vanuit hun Wajong-uitkering. De zorg- en begeleidingskosten worden betaald uit hun persoonsgebonden budget.

Zo wordt het wonen financieel gescheiden van de zorg en begeleiding. Het scheiden van deze twee componenten geeft meer mogelijkheden. Bijkomende voordelen zijn bijvoorbeeld de vrijheid om bij ontevredenheid over de zorg over te kunnen naar een andere zorgaanbieder en meer mogelijkheid tot zorg op maat, wat de kwaliteit van de zorg ten goede zal komen.

De bewoners worden ondersteund in hun kwaliteit van leven. Het streven is een zo goed mogelijke gezondheid, het mogen maken van keuzes, een waardevol sociaal netwerk, en de eigen talenten kunnen inzetten. Daarnaast hebben de bewoners recht op hun privacy. Het is belangrijk dat de bewoners hun eigen appartement hebben waar zij zich terug kunnen trekken en/of waar zij bezoek kunnen ontvangen. 

De toekomstige groep van bewoners bestaat op dit moment uit 12 personen die allen een appartement zullen gaan betrekken nadat het woongebouw gerealiseerd is. Omdat er  12 appartementen beschikbaar zijn is de groep dus compleet.