Visie

De Stichting Droom je Thuis heeft zich ten doel gesteld mensen met een meervoudige handicap of verstandelijke beperking een veilige omgeving aan te bieden, waar warmte en gezelligheid ervaren kunnen worden. Wonen in een kleinschalige woonvorm biedt de mogelijkheid om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Dit hebben wij gerealiseerd door 24-uurs zorg te laten verlenen in een nagebootste gezinssituatie met een toegewijd team. Dit team kenmerk zich door eigen verantwoordelijkheid, grote betrokkenheid bij de bewoners en een flexibele taakstelling en instelling, waardoor de benodigde zorg en de juiste aandacht voor de bewoners kan worden geboden. De Stichting organiseert en verzorgt zelf de zorg, waarbij de continuïteit en de kwaliteit nader worden geborgd door samenwerking met een professionele zorgaanbieder. Stichting Droom je Thuis is opgericht door ouders van kinderen met een beperking; een zogenaamd ouderinitiatief.

In Naaldwijk hebben wij in 2017 een locatie gevonden die zeer geschikt bleek voor het DJT-huis en wij zijn daarover in gesprek zijn gegaan met de gemeente Westland. De gemeente Westland heeft positief gereageerd op ons wooninitiatief op deze locatie. In de adviesbrief, als reactie op de z.g. Quick scan, kunt u de visie van de gemeente Westland lezen. In april 2020 heeft Stichting Zorgvastgoed DJT de aanvraag omgevingsvergunning gedaan bij Gemeente Westland om op bovengenoemde locatie een woon/zorggebouw te realiseren voor 12 jongvolwassenen met een meervoudige handicap.

In september 2021 is de verleende bouwvergunning onherroepelijk geworden en in november 2021 is een aanvang gemaakt met de bouw van het Droom Je Thuis-huis op de locatie aan het Zuideinde in Naaldwijk. Na een bouwtijd van 15 maanden is het woongebouw in maart 2023 opgeleverd en hebben de 12 bewoners op 1 april 2023 hun appartement betrokken.

Dit project vormt een unieke kans om de woonwens van deze kinderen en hun ouders te verwezenlijken én het dient tegelijkertijd als katalysator te fungeren voor het leggen van verbindingen en stimuleren van ontmoetingen tussen alle inwoners van Westland. Wij noemen hier bijvoorbeeld het lopen van maatschappelijke stages vanuit het voortgezet- en speciaal onderwijs. Het is dan ook onze overtuiging dat realisatie van dit project in belangrijke mate bij kan bijdragen aan het vergroten van de sociale cohesie in Westland. Voor meer informatie over ons ambitieuze project zie de notitie Locatie Zuideinde, Naaldwijk “leef je droom”.

De opzet van project sluit aan bij de landelijke visie op zorg in de toekomst op de volgende drie punten: (1) integratie in de maatschappij, (2) initiatief en verantwoordelijkheid dichtbij de ouders en (3) kleinschalige opzet.

De Stichting richt zich op jongvolwassenen die meestal nog bij hun ouders wonen. Het is voor hen belangrijk een nieuwe veilige omgeving te vinden waarin de afhankelijkheid van de ouders langzaam minder wordt. De Stichting wil graag een woonvoorziening bieden waar het fijn is om te wonen en op bezoek te komen. Realisatie van dit woonproject, waarbij jongeren met een meervoudige beperking de kans wordt geboden om echt onderdeel uit te maken van een lokale gemeenschap, past naar onze mening voor 100% bij de politieke wens om een ‘inclusieve’ samenleving te creëren, waarbij iedereen, óók mensen met een beperking, volwaardig deelnemen.