Participeren en wonen bij Stichting Droom Je Thuis

Stichting Droom je Thuis is opgericht door ouders van kinderen met een meervoudige beperking; een zogenaamd ouderinitiatief. De Stichting heeft een kleinschalige woonvorm gerealiseerd door 24-uurs zorg te laten verlenen in een nagebootste gezinssituatie met een toegewijd team die de bewoners de mogelijkheid biedt om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Stichting Droom Je Thuis regelt de zakelijke belangen voor zorg en wonen. Nu het wooninitiatief een definitieve vorm heeft is de stichting met zorgverlener WoonDroomZorg (https://woondroomzorg.nl/) een overeenkomst aangaan voor de levering van zorg en begeleiding.

Participeren

Het bestuur van de stichting bestaat nu uit 4 ouders. In een later stadium kunnen dit bijv. wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners of zelfs derden zijn. De andere ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) van de bewoners hebben zitting in de Raad van Belanghebbenden die het bestuur adviseert. Bestuur en Raad zorgen samen voor de realisatie van het initiatief en later, wanneer het Droom Je Thuis-huis bewoond wordt, ook voor de goede gang van zaken.

Dit betekent dat de ouders (en later de wettelijke vertegenwoordigers) van de bewoners betrokken moeten zijn tijdens het wonen van hun familielid en ook betrokken blijven. 

Wonen

De groep van 12 bewoners bestaat uit 5 jong volwassen meiden en 7 jong volwassen jongens. Hun leeftijd ligt (in 2023) tussen de 20 en 30 jaar.  De groep is divers wat betreft hun beperkingen maar is ook zeer hecht. Door alle contacten in de aflopen jaren zijn ze echte vrienden geworden. Ze helpen elkaar als de ander door zijn beperking iets niet voor elkaar krijgt en vullen elkaar zo aan. Samen zijn ze sterk en tot veel in staat.

Er wordt door St. Droom Je Thuis geen wachtlijst bijgehouden voor potentiële nieuwe bewoners die mogelijk interesse hebben voor wonen bij St. Droom Je Thuis.  Dit wil niet zeggen dat wij u niet te woord willen staan indien u meer informatie wilt ontvangen over het W.I. van  Stichting Droom Je Thuis. Wilt u meer informatie ontvangen dan kunt u contact opnemen via dit contactformulier. Dit kan geheel vrijblijvend.