Participeren en wonen bij Stichting Droom Je Thuis

Stichting Droom je Thuis is opgericht door ouders van kinderen met een meervoudige beperking; een zogenaamd ouderinitiatief. De Stichting gaat een kleinschalige woonvorm realiseren realiseren door 24-uurs zorg te laten verlenen in een nagebootste gezinssituatie met een toegewijd team die de bewoners de mogelijkheid biedt om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Stichting Droom Je Thuis regelt straks de zakelijke belangen voor zorg en wonen. Nu het wooninitiatief een definitieve vorm aanneemt is de stichting met zorgverlener ASVZ een intentieverklaring aangaan voor de levering van zorg en begeleiding.

Participeren

Het bestuur van de stichting bestaat nu uit 5 ouders. In een later stadium kunnen dit bijv. wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners of zelfs derden zijn. De andere ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) van de bewoners hebben zitting in de Raad van Belanghebbenden die het bestuur adviseert. Bestuur en Raad zorgen samen voor de realisatie van het initiatief en later, wanneer het Droom Je Thuis-huis bewoond wordt, ook voor de goede gang van zaken.

Dit betekent dat de ouders (en later de wettelijke vertegenwoordigers) van de toekomstige bewoners betrokken moeten zijn, participeren in de realisatie van het project en later ook tijdens het wonen van hun familielid betrokken blijven. 

Wonen

De groep van toekomstige bewoners bestaat op dit moment uit 4 jong volwassen meiden en 6 jong volwassen jongens. Hun leeftijd ligt tussen de 18 en 28 jaar. Er is nu nog ruimte voor 2 toekomstige bewoners. De groep is divers wat betreft hun beperkingen maar is ook zeer hecht. Door de  maandelijkse logeerweekenden van de aflopen jaren zijn ze echte vrienden geworden. Ze helpen elkaar als de ander door zijn beperking iets niet voor elkaar krijgt en vullen elkaar zo aan. Samen zijn ze sterk en tot veel in staat.

Een nieuwe bewoner zal in deze groep moeten kunnen passen. Onder andere qua karakter, beperking en leeftijd maar ook qua zorgbehoefte. Wij proberen een zo evenwichtig mogelijke groep bewoners te realiseren. Maar dit geld ook voor zijn of haar ouders. Deze zullen bereidt moeten zijn tot participatie in het wooninitiatief en samen kunnen werken met de andere ouders.

Wilt u meer informatie over participeren en wonen bij Stichting Droom Je Thuis en over de procedure die wij volgen om tot de juiste keuze te komen van nieuwe bewoners en zijn of haar ouders, waarbij de belangen van de toekomstige bewoners en de stichting voorop staan, dan kunt u contact opnemen via dit contactformulier. Dit kan geheel vrijblijvend.