"Zorg wordt beter met vrijwilligers"

Voor Stichting Droom Je Thuis, die een kleinschalige woonvoorziening voor 12 jong volwassenen met een meervoudige beperking aan het realiseren is, geldt dit evenzeer. Juist vanwege deze kleinschaligheid en plaats in de samenleving waar het accent ligt op het creëren van een leefomgeving die past bij elke bewoner en waar ieders individuele ontwikkeling kan blijven groeien is de aanwezigheid van betrokken vrijwilligers van buitengewoon belang. Graag komen wij in contact met vrijwilligers die op verschillende gebieden en tijden actief willen zijn en ons willen helpen als het Droom Je Thuis huis begin 2023 gerealiseerd is en de 12 bewoners hun intrek hebben genomen in hun appartement.

 

Activiteiten waarbij een bijdrage van vrijwilligers gewenst is kunnen gericht zijn op de individuele bewoner, op de groep van bewoners of op voorzieningen ten behoeve van de bewoners.

Hierbij valt te denken aan:

Individuele bewoner:

  • individuele vrijetijdsbegeleiding; wandelen, fietsen, zwemmen
  • knutselen
  • computeren
  • spelletjes

Groep:

  • begeleiding bij uitjes en hobby en activiteiten zoals zwemmen of paardrijden
  • hand en spandiensten verlenen in ochtend/avonduren of in het weekend
  • huishoudelijke zaken, zoals koken, bakken, wassen

Voorzieningen ten behoeve van de bewoners:

  • tuinwerk
  • klein onderhoud
  • rijden met de bus

Bent u enthousiast geworden, kunt u zich vinden in onze visie en wilt u als

“maatje” voor een individuele bewoner

groepsvrijwilliger

werker in de voorziening

of

in een combinatie van deze activiteiten iets doen?

Dan zien wij graag uw reactie tegemoet via een email naar vacature@droomjethuis.nl

Vrijwilliger functies uitgelicht