Donateurs/Vrienden van DJT

Stichting Droom Je Thuis is op zoek naar vrienden die onze kanjers een warm hart toedragen en dit, naast hun liefde en warmte, ook willen laten blijken door donateur en Vriend van Droom Je Thuis te worden.
In de huidige tijd waarin wij leven is het, zonder hulp van buitenaf, moeilijk om ons logeerinitiatief in stand te houden en te laten toegroeien naar een woonvoorziening. Reguliere zorggelden en subsidies zijn hiervoor ontoereikend.
Om deze doelstellingen te realiseren hebben wij aanvullende gelden nodig. De financiële steun die wij ontvangen van de Vrienden van Droom Je Thuis wordt volledig ingezet voor het welzijn van onze kanjers en de voorzieningen tijdens het logeren en het toekomstig wonen.
Wilt u donateur worden van onze stichting klik dan hier of op de afbeelding van de Vrienden van folder onder aan deze pagina. Vervolgens wordt de folder in PDF geopend waarna u deze kunt printen en invullen.
Na het invullen van alle gegevens kunt u het machtigingsformulier in een voldoende gefrankeerde envelop sturen naar:

Vrienden van “Stichting Droom Je Thuis”
Dennendal 115
3142 LC Maassluis

Dank u wel voor uw aanmelding.vrienden-van-folder