PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verzamelen enkel die persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig op de website of via e-mail verstrekt. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het versturen van onze nieuwsbrief.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden geen bezoekgegevens bijgehouden. Wij doen geen statistische analyse van gebruik van onze website.

Facebook en Twitter
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen bevatten code die enkel en alleen een link opzetten naar de systemen van Facebook en Twitter. U dient hierna zelf nog in te loggen bij deze systemen. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door Stichting Droom Je Thuis worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Als u via een link naar een andere website gaat, is het privacybeleid van die andere site van toepassing. Stichting Droom Je Thuis controleert de inhoud van deze websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. De link naar deze websites betekent niet dat Stichting Droom Je Thuis specifieke diensten of adviezen, die op deze sites staan, aanbeveelt.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over de activiteiten van de Stichting Droom Je Thuis. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Afmelden kan door het sturen van een email naar droomjethuis@gmail.com met als onderwerp “afmeldverzoek”. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
De website kan ‘cookies’ bevatten. Dit zijn gegevens die naar uw webbrowser gestuurd kunnen worden en op uw computer opgeslagen worden. Dit laat toe dat onze server u ‘herkent’ als u in de toekomst onze website opnieuw bezoekt. Webbrowsers kunnen door de gebruiker zodanig worden geconfigureerd dat zij geen ‘cookies’ accepteren. De website van Stichting Droom Je Thuis functioneert ook bij geen acceptatie van ‘cookies’.

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft de mogelijkheid na schriftelijk verzoek (via postadres of email) uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken (via postadres of email) de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om aan uw verzoek gevolg te geven.

Stichting Droom Je Thuis

Van Velzenstraat 13

2685 RB Poeldijk

Email: droomjethuis@gmail.com

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen onmiddellijk op deze website worden gepubliceerd.